Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2021, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại hệ thống nước Ro, máy nước nóng lạnh các phòng – khoa – trung tâm.

–  Thời gian bắt đầu : 11/10/2021
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 14/10/2021.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 10/2021