Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, Ký túc xá của tháng 10 năm 2019.

–  Thời gian bắt đầu : 04/11/2019
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 05/11/2019.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tháng 10