–  Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho CB-GV-CNV  trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung tâm về kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các phòng – khoa – trung tâm đợt 2 năm  2016 theo danh sách như sau:

    Danh sách máy nước uống tại các Phòng – Khoa – Trung tâm.
–  Thời gian bắt đầu : 12/12/2016
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 31/12/2016.

Thông báo bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các Phòng – Khoa – Trung tâm đợt 2 năm 2016