Căn cứ vào tình hình sử dụng máy lạnh các phòng học, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì vệ sinh máy lạnh đợt 2 năm 2022 tại  các phòng học lý thuyết, xưởng khoa Du lịch, xưởng Khoa QTKD, phòng họp (Đính kèm danh sách)

  • Thời gian bắt đầu: 01/07/2022
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: 23/07/2022.

Trân trọng kính chào!

Thông báo bảo trì vệ sinh máy lạnh đợt 2 năm 2022