Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 1 năm 2021 tại các các phòng khoa trung tâm, hội trường phòng họp.
– Thời gian bắt đầu:18/10/2021
– Thời gian dự kiến hoàn thành: 30/10/2021.

Thông báo bảo trì vệ sinh máy lạnh đợt 1năm 2021