Căn cứ vào tình hình sử dụng máy lạnh các phòng học, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì vệ sinh máy lạnh đợt 1 năm 2022 tại  các phòng thực hành máy tính, xưởng khoa ĐĐT, xưởng Khoa CNTĐ, xưởng K.CKCTM (Đính kèm danh sách)

  • Thời gian bắt đầu: 26/02/2022
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: 05/03/2022.

Trân trọng kính chào!

Thông báo bảo trì vệ sinh máy lạnh đợt 1 năm 2022