Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các phòng – khoa – trung tâm, tại các dãy hành lang Khu A, B, C và  Ký túc xá.

–  Thời gian bắt đầu : 22/08/2017
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 31/08/2017.

Thông báo bảo trì, vệ sinh định kỳ máy nước uống nóng lạnh