Thông báo bảo trì, vệ sinh định kỳ máy nước uống nóng lạnh

 Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các phòng – khoa – trung tâm, tại các dãy hành lang Khu A, B, C và  Ký túc xá.

–  Thời gian bắt đầu : 22/08/2017
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 31/08/2017.

Thông báo bảo trì, vệ sinh định kỳ máy nước uống nóng lạnh