–  Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính  phục vụ cho hội thi “Học sinh sinh viên giỏi nghề” lần 9 năm 2017, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì các phòng thực hành máy tính.
Danh sách phòng máy:  B002A-B-C, B101A-B, B102A-B,
– Thời gian thực hiện:  ngày 20/03/2017 đến 22/03/2017.

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính.