Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo thời gian bảo trì, kiểm tra sửa chữa các phòng thực hành máy tính như sau:
Danh sách phòng máy:  B002A, B002B, B002C,  B101A, B101B, B102A, B102B, B103A, B103B, B112, B113, B201A, B201B, B202A,B202B, B203A, B203B, B209A, B209B, B301A, B301B, B304, B305, B306.
– Thời gian thực hiện:  ngày 01/06/2018 đến 09/06/2018.

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính tháng 6/2018.