–  Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì, cài đặt, crack  phần mềm corel draw x6 , android studio các phòng thực hành máy tính như sau:
Danh sách phòng máy:  B002A, B002B, B002C.

Thời gian thực hiện: 17/4/2019 đến 26/4/2019

Trân trọng!

Thông báo bảo trì phòng thực hành vi tính