–  Nhằm nâng cao chất lượng phòng thực hành máy tính  phục vụ cho giảng dạy  năm học 2015-2016, Phòng Kế Hoạch-Vật Tư thông báo bảo trì phòng thực hành máy tính tháng 5/2016.
Danh sách phòng máy:  B002A-B-C, B101A-B, B102A-B, B103A-B, B201A-B, B202A-B, B203A-B, B209A-B, B304, B305, B306, B112, B113.
– Thời gian thực hiện: thứ 7 ngày 21/05/2016 đến 31/05/2016.

Thông Báo Bảo Trì Phòng Thực Hành Máy Tính Tháng 5/2016