Nhằm đáp ứng tốt cho việc dạy và học, Phòng Kế hoạch – vật tư thông báo nâng cấp phiên bản phần mềm và nâng cấp ram cho phòng thực hành máy tính B002A, B002C như sau:

Thời gian thực hiện: 23/10/2018 đến  08/11/2018.

Thông báo bảo trì nâng cấp phòng thực hành máy tính B002A, B002C.