Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy nước uống nóng lạnh năm 2023, Phòng Quản lý thiết bị – Cơ sở vật chất thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì máy nước uống tại các hành lang khu A, khu B, khu C, ký túc xá, hệ thống nước Ro.

–  Thời gian bắt đầu : 20/02/2023
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 21/02/2023

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì máy nước uống tháng 2/2023