Thông báo bảo trì máy nước uống nóng lạnh tháng 10

Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh máy nước uống nóng lạnh năm 2018, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy nước uống tại các dãy hành lang Khu A, B, C và  Ký túc xá, máy nước tinh khiết RO,..

–  Thời gian bắt đầu : 30/10/2018
–  Thời gian dự kiến hoàn thành : 31/10/2018

Thông báo bảo trì máy nước uống nóng lạnh tháng 10