Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 6 năm 2019 tại các Phòng thực hành máy tính, thực hành xưởng, phòng lý thuyết (theo danh sách đính kèm).
– Thời gian bắt đầu :02/12/2019.
– Thời gian dự kiến hoàn thành: 16/12/2019.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 6 năm 2019