–  Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 6 năm 2017 tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành máy tính, xưởng thực tập.
– Thời gian bắt đầu : 08/12/2017.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :23/12/2017.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 6 năm 2017