–  Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 5 năm 2017 tại các Phòng – Khoa – Trung Tâm, Hội trường, phòng họp, nhà nghỉ.
– Thời gian bắt đầu : 26/10/2017.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :11/11/2017.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 5 năm 2017