Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 1 năm 2020 tại các Phòng – Khoa – Trung Tâm, Hội trường, phòng họp, nhà nghỉ giáo viên.
– Thời gian bắt đầu: 19/10/2020.
– Thời gian dự kiến hoàn thành: 31/10/2020.

Trân trọng thông báo!

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 3 năm 2020