–  Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2018, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 2 năm 2018 tại các phòng thực hành máy tính, phòng lý thuyết, xưởng thực tập theo thời gian như sau:
– Thời gian bắt đầu : 23/04/2018.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :05/05/2018.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 2 năm 2018