–  Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì vệ sinh máy lạnh theo định kỳ của đợt 2 năm 2016.
Nơi bảo trì: Các phòng học lý thuyết, phòng thực hành máy tính, xưởng.
– Thời gian bắt đầu : 17/03/2016
– Thời gian dự kiến hoàn thành : 31/03/2016.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 2 năm 2016