Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 1 năm 2019 tại các Phòng – Khoa – Trung Tâm, Hội trường, phòng họp, nhà nghỉ giáo viên.
– Thời gian bắt đầu :18/02/2019.
– Thời gian dự kiến hoàn thành: 09/03/2019.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 1 năm 2019