–  Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy lạnh năm 2018, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ  đợt 1 năm 2018 tại các Phòng – Khoa – Trung Tâm, Hội trường, phòng họp, nhà nghỉ giáo viên.
– Thời gian bắt đầu : 22/03/2018.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :07/04/2018.

Thông báo bảo trì máy lạnh đợt 1 năm 2018