–  Để máy lạnh hoạt động tốt có hiệu quả hơn, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì máy lạnh theo định kỳ  đợt 6 năm 2016 tại các phòng lý thuyết, thực hành máy tính, xưởng thực hành.
– Thời gian bắt đầu : 28/11/2016.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :17/12/2016.

Thông báo bảo trì máy lạnh định kỳ đợt 6 năm 2016