–  Để máy lạnh hoạt động tốt có hiệu quả hơn, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì máy lạnh theo định kỳ  đợt 5 năm 2016 tại các văn phòng, khoa, trung tâm, các phòng họp: Hội trường B, Hội trường H, Hội thảo.
– Thời gian bắt đầu : 17/10/2016.
– Thời gian dự kiến hoàn thành :25/10/2016.

Thông báo bảo trì máy lạnh định kỳ đợt 5 năm 2016