–  Để máy lạnh hoạt động tốt có hiệu quả hơn, nay Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì máy lạnh theo định kỳ  đợt 4 năm 2016 ở các phòng lý thuyết, thực hành máy tính, xưởng thực tập.
– Thời gian bắt đầu : 17/08/2016
– Thời gian dự kiến hoàn thành :27/08/2016

Thông báo bảo trì máy lạnh định kỳ đợt 4 năm 2016