–  Để máy lạnh hoạt động tốt có hiệu quả hơn, nay Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì máy lạnh theo định kỳ  đợt 3 năm 2016 ở các văn phòng, khoa, trung tâm, hội trường, hội thảo, các phòng khách sạn, nhà nghỉ giáo viên.
– Thời gian bắt đầu : 06/06/2016
– Thời gian dự kiến hoàn thành : 13/06/2016

Thông báo bảo trì máy lạnh định kỳ đợt 3 năm 2016