Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy chiếu năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt cuối của năm 2017 tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành vi tính, xưởng thực tập, phòng họp.

Thời gian bắt đầu: ngày 09/12/2017.

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 30/12/2017 (Bảo trì các ngày thứ 7 và chủ nhật )

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2017

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt cuối năm 2017