Căn cứ vào kế hoạch bảo trì bão dưỡng máy chiếu năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 4 năm 2019 tại các phòng học lý thuyết, thực hành máy tính và các xưởng thực hành, thực tập theo danh sách đính kèm như sau:

Thời gian bắt đầu: ngày 23/11/2019

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 30/11/2019

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2019

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 4 năm 2019