Để chuẩn bị tốt cho các phòng học, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 4 năm 2018 theo danh sách đính kèm như sau:

Thời gian bắt đầu: ngày 08/12/2018

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 22/12/2018

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2018

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 4 năm 2018