Căn cứ vào tình hình bảo dưỡng, bảo trì máy chiếu năm 2017, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 3 năm 2017 tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành vi tính, xưởng thực tập, phòng họp.

Thời gian bắt đầu: ngày 17/08/2017

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 26/08/2017

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2017

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 3 năm 2017