Căn cứ vào kế hoạch bảo trì bão dưỡng máy chiếu năm 2019, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về bảo trì bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 2 năm 2019 theo danh sách đính kèm như sau:

Thời gian bắt đầu: ngày 08/06/2019

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 22/06/2019

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2019

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 2 năm 2019