Căn cứ vào kế hoạch bảo trì bão dưỡng máy chiếu năm 2020, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về lịch bảo trì bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 1 năm 2020 tại các phòng học lý thuyết, thực hành máy tính và các xưởng thực hành, thực tập theo danh sách đính kèm như sau:

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2020

Thời gian bắt đầu: ngày 26/02/2020

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 29/02/2020

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 1 năm 2020