Để chuẩn bị tốt trong quá trình giảng dạy, Phòng Kế hoạch – Vật tư thông báo đến các Phòng – Khoa – Trung Tâm về kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu theo định kỳ  đợt 1 năm 2019 theo danh sách đính kèm như sau:

Thời gian bắt đầu: ngày 02/03/2019

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 18/03/2019

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2019

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 1 năm 2019