Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 1 năm 2017

Để đảm bảo máy chiếu ở các phòng lý thuyết, phòng thực hành, phòng họp hoạt động tốt, Phòng Kế hoạch – Vật tư lên danh sách bảo trì, vệ sinh máy chiếu đợt 1 năm 2017 như sau:

Thời gian bắt đầu: ngày 05/01/2017

Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 25/02/2017

danh-sach-may-chieu-bao-tri-nam-2017

 

Thông báo bảo trì máy chiếu đợt 1 năm 2017