Căn cứ công văn số 12/CNTĐ-HC ngày 09/6/2020 của phòng HCTH về việc phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại trường.

Căn cứ kế hoạch số 04/KH-CNTĐ-VT ngày 12/6/2020 của Phòng Kế hoạch vật tư về phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường năm 2020.

Nay, Phòng Kế hoạch vật tư thông báo đến các đơn vị về thời gian phun thuốc như sau:

  • Tháng 6:

– Lần 1 vào lúc: 17h00, chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020

– Lần 2 vào lúc: 17h00, chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020

Để công tác phun thuốc đạt hiệu quả cao và đảm bảo vệ sinh sau khi phun thuốc, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện:

  • Che đậy các đồ dùng, thức ăn, nước uống;
  • Bảo quản, che đậy các vật tư, trang thiết bị máy móc trong thời gian phun thuốc.

Trân trọng.

Phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết toàn trường đợt 1 năm 2020