Căn cứ vào tình hình thực tế.

 Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư lên kế hoạch mé nhánh, cắt tỉa những cây khô, nghiêng và có thể ngã đổ  trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: ký hợp đồng với Công ty cây xanh có đủ năng lực để thực hiện theo hợp đồng.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 01/08/2018.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 20/08/2018.

Mé nhánh, cắt tỉa cây trong khuôn viên Trường năm 2018