Căn cứ vào tình hình thực tế.

 Mùa mưa đã đến, nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống thiên tai do mưa bão, cây ngã đổ. Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư lên kế hoạch mé nhánh, cắt tỉa những cây khô, nghiêng và có thể ngã đổ  trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: ký hợp đồng với Công ty cây xanh có đủ năng lực để thực hiện theo hợp đồng.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 24/06/2019.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 24/07/2019.

Mé nhánh, cắt tỉa cây trong khuôn viên Trường