Cơ cấu nhân sự

     Stt  Nhân sự Chức vụ
1 Cao Ngọc Hạnh Trưởng phòng
2 Ngô Hoàng Việt Phó Trưởng phòng
3 Lê Nguyễn Hoàng Khải Tổ trưởng
4 Trần Quốc Nam Nhân viên
5 Đỗ Văn Nam Nhân viên
6 Cao Thị Thái Oanh Nhân viên
7 Trương Thanh Liêm Nhân viên
8 Trần Quốc Trung Nhân viên
9 Lê Văn Tấn Nhân viên
10 Nguyễn Thanh Linh Nhân viên
 11  Nguyễn Hoàng Vinh  Nhân viên
Cơ cấu nhân sự