Stt  Nhân sự Chức vụ Ghi chú
1 Cao Ngọc Hạnh Trưởng phòng Khối văn phòng
2 Trần Quốc Nam Nhân viên
3 Đỗ Văn Nam Nhân viên
4 Cao Thị Thái Oanh Nhân viên
5 Trương Thanh Liêm Nhân viên
6 Lê Nguyễn Hoàng Khải Tổ trưởng Tổ thiết bị
7 Trần Quốc Trung Nhân viên
8 Lê Văn Tấn Nhân viên
9 Nguyễn Thanh Linh Nhân viên
Cơ cấu nhân sự