Phòng kế hoạch-vật tư Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được Hiệu trưởng thành lập theo Quyết định số 001/QĐ-CĐCNTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2008.

  1. Chức năng

–   Thực hiện quy hoạch tổng thể, kế hoạch dự toán công trình, kế hoạch đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu xây dựng, quản lý công trình, sửa chữa bảo dưỡng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và phát triển Nhà trường trung hạn và dài hạn.
–    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại tài sản, vật tự, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện dạy học theo đúng quy định về mua sắm tài sản công. Tổ chức việc quản lý sử dụng và bảo trì các trang thiết bị kỹ thuật, thu hồi sản phẩm học sinh thực tập và đề xuất cách giải quyết.
–   Tư vấn và chuẩn bị cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng dịch vụ, sản xuất kinh doanh.

  1. Nhiệm vụ:

   a. Nhiệm vụ trọng tâm:
– Tổ chức quản lý, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng, thiết bị văn phòng, các máy chủ, bảo đảm an toàn dữ liệu của nhà trường.
– Mua sắm: tài sản, vật tư học tập, thiết bị, phương tiện dạy học phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy; bảo trì sửa chữa các phòng thực hành máy tính.
– Phối hợp với các đơn vị khác kiểm kê đánh giá định kỳ tài sản, thiết bị kỹ thuật và thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước.
– Tổ Văn Phòng: tổ chức lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, công văn gọn gàng, ngăn nắp; lên kế hoạch mua sắm, sửa chữa kịp thời; thực hiện các chứng từ chính xác, nhanh chóng và đúng nguyên tắc; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, lưu trữ hồ sơ, công văn.
– Tổ Thiết Bị: Đảm bảo các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập và các thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn được liên tục. Cài đặt cập nhật các phần mềm giảng dạy.
– Từng bộ phận thực hiện nghiêm túc các qui định, nội qui của trường, thực hiện đúng, ngày công, giờ công, làm việc đạt hiệu quả, chất lượng. Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao (kể cả công việc đột xuất) trên tinh thần trách nhiệm.

b. Công tác chính trị tư tưởng:
– Mỗi thành viên trong phòng hiểu rõ và thực hiện đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Thực hiện đúng nội qui, qui chế của nhà trường.
– Các thành viên trong phòng ý thức được vai trò trách nhiệm, tự giác trong công việc mà phần mình đảm nhiệm.
– Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị như: nghị quyết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế.
– Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
– Quan hệ thân ái và giúp đỡ nhau trong công việc để cùng nhau tiến bộ.
– Phối hợp với các phòng khoa, trung tâm khác để hoàn thanh nhiệm vụ được giao.

Liên lạc: Phòng Kế hoạch – Vật tư – Phòng A015
Điện thoại: 028. 37223358 Nội bộ: 135,136,137, 306(TTB)
Email: pkhvt@tdc.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ