• Căn cứ vào phiếu đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp ngày 25/07/2022 về việc cắt tỉa mé nhánh cây khu vực giáp nhà dân gần sân bóng đá mini, bãi xe hssv trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 Nay phòng Kế Hoạch – Vật Tư thông báo lịch cắt tỉa mé nhánh cây trong khuôn viên trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức như sau:
     –  Hình thức thực hiện: thuê mướn Công ty cây xanh bên ngoài thực hiện.
     – Thời gian bắt đầu thực hiện: ngày 08/08/2022.
     – Thời gian dự kiến hoàn thành: ngày 15/08/2022.

Trân trọng kính chào!

Cắt tỉa mé nhánh cây trong khuôn viên Trường